RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

 

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk.

 

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

NYHEDER

CORONAVIRUS

Hvis du har feber, hoste, forkølelse, halssmerter eller influenzasymptomer skal du ikke møde op i klinikken.

Grundet den aktuelle samfundssituation med Covid-19 har klinikken måtte ændre en række ting. Ændringerne er lavet for at beskytte især i forvejen svækkede patienter samt samfundet som helhed mod unødvendig smitterisiko.

Ved lettere, mindre alvorlige symptomer på infektion skal du blive hjemme og skrive til os for henvisning til podning. 

-  Vi forventer stort pres på vores telefoner og beder derfor om forståelse for evt. ventetid – vi vil gøre vores bedste for at telefonkøen bliver så kort som muligt.

Klinikken kan ikke besvare spørgsmål ang. covid-19-vaccination. Du vil modtage et brev med tilbud om vaccine via din e-Boks. Borgere, der er fritaget for e-Boks, vil få brevet med almindelig post.

I første omgang sendes brevene ud til sårbare, hjemmeboende borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp. Det drejer sig i alt om ca. 50.000 personer, som i den kommende tid vil modtage brevet.

Det er Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, som er afsendere på brevet og almen praksis har ikke information om ventetid, rækkefølge eller anden info som ikke er tilgængeligt for alle.

- Vi har lavet markante ændringer i klinikkens tidsbestilling - læs mere HER

- Husk ved fremmøde at overholde generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om bl.a. håndhygiejne samt holde afstand til øvrige patienter i klinikken.

- Du skal bære mundbind når du kommer i klinikken

- Børn under 18 år må kun medbringe 1 forælder.

- Voksne må ikke medbringe pårørende i klinikken. Undtaget er dog hvis man har nedsat funktion eller andet der nødvendiggør følgeskab af 1 anden voksen.

Læs mere på coronasmitte.dk eller ring til corona-hotline på 70 20 02 33

VIGTIG ÆNDRING I KLINIKKENS TIDSBESTILLING

Grundet den fortsatte Corona-situation har vi besluttet at ændre klinikkens tidsbestillings-system ved lægen. Vi kan fortsat ikke genoptage åben konsultation om morgenen. I stedet har vi valgt at indføre et nyt tidsbestillingssystem baseret på  “Tid samme dag” også kaldet TSD.

Fremadrettet kan vi derfor tilbyde 2 slags tider:

  • Planlagte tider SKAL bruges ved: Attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb, børneundersøgelser til og med 1 år og konsultationer med tolk.

  • Tid Samme Dag tider er til alt andet.

Tid samme dag
Tid samme dag er til alle symptomer eller problemstillinger der ikke kommer under “planlagte tider” (se ovenover), altså betyder dette alt andet.

Dette inkluderer også opfølgning på blodprøver eller andre undersøgelser. 

Tid samme dag systemet betyder, at du kontakter klinikken den dag du ønsker en lægetid.

Hvis du ringer i mellem kl. 8-9.30, vil vi tilbyde dig en tid samme dag.
Hvis du ringer efter kl. 10, vil vi fortsat stræbe efter at kunne tilbyde dig en tid samme dag, dog kan vi ikke sikre det.

Der vil være enkelte dage hvor der grundet sygdom, ferie eller andet er lavere bemanding i klinikken og da kan vi være nødsaget til at udskyde tidsbestillingen til en anden dag.

Du vil også kunne booke tider på hjemmesiden via E-portalen allerede dagen før fra kl. 12.00. Når du booker tid over E-portalen, skal du vælge konsultationstypen “Tid samme dag“. Dette er den eneste konsultationstype du kan booke hos lægerne online. For at booke tider, klik under “Tidsbestilling”.

Du kan fortsat få forudbestilte tider i telefonen, men de fleste af dagens lægekonsultationer er afsat til TSD. Forudbestilte tider har oftest en længere ventetid og kan kun bestilles til attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb, børneundersøgelser til og med 1 år og konsultationer med tolk eller efter særlig aftale med lægen.

Planlagte tider
Disse kan bookes ved at ringe til sekretariatet eller efter aftale med lægen, men kan ikke bookes over E-portalen, men vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid til disse konsultationer!

Undersøgelser hos sygeplejerske
Undersøgelser der bliver foretaget hos vores sygeplejerske vil fortsat kunne bookes via almindelig tidsbestillinger.Dette gælder undersøgelser som kronikerkontroller/årskontroller, celleskrab, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser fra 1 år, vaccinationer, mv..
Alle kronikerkontroller varetages nu af sygeplejersken - selvfølgelig i tæt samarbejde med lægen. 

Blodprøver, urinprøver, EKG m.v. foretages fortsat af sekretærerne og kan bookes ved at ringe til sekretariatet.

ATTEST FOR FRITAGELSE FOR COVID-19-TEST

Klinikken oplever et stigende antal henvendelser fra patienter angående attest for fritagelse for COVID-19 test. Nedenfor er sidste udmelding fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Elever og personale på folkeskoler

Elever og personale på folkeskoler m.v. anbefales COVID-19 test, men det er ikke et krav, og derfor skal de ikke have en fritagelsesattest.

Frisørbesøg og lignende

I forhold til COVID-19 test til brug for fx frisørbesøg m.v. og undtagelse herfra skal der ikke udarbejdes attest for fritagelse. Borgere, der finder at opfylde kriterierne for ikke at lade sig teste, skal oplyse dette på tro og love. Dette svarer til princippet i forhold til undtagelse fra kravet om at bære mundbind/visir.
 

Praktiserende læger skal derfor ikke lave attester for fritagelse for COVID-19-test, medmindre en elev/personale på ungdoms- og voksenuddannelser m.v. kommer med en attestskabelon fra uddannelsesinstitutionen.
 

Elever og personale på ungdoms- og voksenuddannelser

Der stilles krav om COVID-19 test for elever og personale på ungdoms- og voksenuddannelser m.v., og i forlængelse heraf kan der være behov for attest i relation til fritagelse. Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever og ansatte der: 

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19. 
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
  • Ift. undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering ift. om en elev undtages.
  • Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.

Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at institutionen kan vurdere, om eleven skal undtages test. Du skal derfor medbringe en attestskabelon udfyldt af uddannelsesinstitutionen med EAN nr., således at lægen kan fremsende regning via dette.

Covid19 vaccination med AstraZeneca-vaccine

Klinikken oplever et fortsat stigende antal spørgsmål angående vaccinen AstraZeneca, som i øjeblikket er sat i bero grundet mistanke om bivirkninger. Vi forsøger her at svare på nogle af de oftest stillede spørgsmål:

 

Skal jeg kontakte læge mm., hvis jeg er blevet vaccineret med AstraZeneca?
- Du skal som udgangspunkt ikke kontakte din læge, hvis du har fået AstraZeneca. 

Hvis du er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen inden for de sidste 14 dage skal du dog gå til lægen, hvis du oplever længerevarende symptomer, dvs. mere end tre dage eller hvis du oplever nye symptomer inden for de 14 dage, efter at evt. almindeligt kendte, forbigående symptomer, som er oplevet de første dage efter vaccinationen, er forsvundet.

Hvad er de almindelige bivirkninger?
- Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19 vaccinerne. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger.
De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er f.eks. træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning/feber samt rødme og hævelse på indstiksstedet.

Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. 

ÅBNINGSTIDER

Konsultation
Mandag:     08.00 - 14.30

Tirsdag:     08.00 - 14.30

Onsdag:     08.00 - 16.00

Torsdag:     08.00 - 14.30

Fredag:     08.00 - 12.30


Kort pause: 9.30 - 9.45  Frokostpause: 12.30-13.00 


Sekretariaet kan kontaktes fra kl 8.00 -12.00 på telefon 96452722. 

Ved brug for akut lægehjælp i pauserne, kan vi kontaktes på vores akutnummer: 51440203

 

BOOKING AF TIDER

Det er muligt for dig at bestille konsultationer ved læge, sygeplejerske og sekretær via hjemmesiden ved at klikke på knappen E-KONSULTATION.

Grundet den fortsatte Corona-situation har vi besluttet at ændre klinikkens tidsbestillings-system ved lægen. Vi kan fortsat ikke genoptage åben konsultation om morgenen. I stedet har vi valgt at indføre et nyt tidsbestillingssystem baseret på  “Tid samme dag” også kaldet TSD.

Fremadrettet kan vi derfor tilbyde 2 slags tider:

  • Planlagte tider SKAL bruges ved: Attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb og konsultationer med tolk.

  • Tid Samme Dag tider er til alt andet.

Planlagte tider skal du booke via telefonisk kontakt til sekretariaet

Du kan selv ikke forudbestille hvilke blodprøver/undersøgelser der skal foretages, da dette ALTID skal bestilles via læge, sygeplejerske eller sekretær. Grundet transport af prøver til sygehus, kan vi senest udføre blodprøver mv. kl 13.45.

Kronikerkontroller, livmoderhals-celleundersøgelse, svangre/graviditetsundersøgelser og børneundersøgelser fra 1 år skal bookes ved sygeplejerske, ikke læge.

Læs mere om tidsbestilling HER

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

PERSONALE

CHRISTIAN SCHALTZ VEJLØ

Speciallæge i almen medicin fra 2013

Karianne Ch. Mechlenborg

Konsultationssygeplejerske

Foretager diabetes kontroller, KOL / Astma kontroller, blodtrykskontroller, diagnostiserer og behandler, halsbetændelser / bihule betændelser / urinvejs infektioner / øre infektioner, kører planlagte og akutte sygebesøg, vaccinationer, sårbehandling, suturering, limning eller anden behandling af akutte skader, børneundersøgelser, livmoderhalsundersøgelse.

JEANETTE S. KRISTENSEN

Lægesekretær

Varetager sekretariatets funktioner og endvidere laboratoriefunktioner, EKG, lungefunktionsundersøgelser, behandlings af urinvejsinfektioner, samt enkelte konsultationer, fx INR-monitorering, og lettere akutte tilstande.

 

Maria Urenholt Klavsen

Lægesekretær

Varetager sekretariatets funktioner og endvidere laboratoriefunktioner, EKG, lungefunktionsundersøgelser, behandlings af urinvejsinfektioner, samt enkelte konsultationer, fx INR-monitorering, og lettere akutte tilstande.

Jens Bay Vegger

Uddannelseslæge i hoveduddannelsesstilling. 


Jens er  i færd med den 5 år lange overbygning på lægestudiet som speciallæge i almen medicin. Han er hos os fuld tid fra 1/12-2018 til udgangen af januar 2020. Herefter vil Jens være i klinikken enkelte dage hver måned.

Jens har flere års erfaringer fra både forskellige hospitalsafdelinger og lægepraksis og er færddiguddannet læge.

Lea Fredsgaard Madsen

Introduktionslæge i almen medicin.

Lea har overstået den lægelige embedseksamen på universitetet og er nu i gang med at gennemgå det kliniske videreuddannelsesforløb. Du kan møde Lea i klinikken fra 17. maj til 17. november 2021