RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

 

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk.

 

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

NYHEDER

CORONAVIRUS

Hvis du har feber, hoste, forkølelse, halssmerter eller influenzasymptomer skal du ikke møde op i klinikken.

Grundet den aktuelle samfundssituation med Covid-19 har klinikken måtte ændre en række ting. Ændringerne er lavet for at beskytte især i forvejen svækkede patienter samt samfundet som helhed mod unødvendig smitterisiko.

Ved lettere, mindre alvorlige symptomer på infektion skal du blive hjemme og skrive til os for henvisning til podning. 

-  Vi forventer stort pres på vores telefoner og beder derfor om forståelse for evt. ventetid – vi vil gøre vores bedste for at telefonkøen bliver så kort som muligt.

Klinikken kan ikke besvare spørgsmål ang. covid-19-vaccination. Du vil modtage et brev med tilbud om vaccine via din e-Boks. Borgere, der er fritaget for e-Boks, vil få brevet med almindelig post.

I første omgang sendes brevene ud til sårbare, hjemmeboende borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp. Det drejer sig i alt om ca. 50.000 personer, som i den kommende tid vil modtage brevet.

Det er Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, som er afsendere på brevet og almen praksis har ikke information om ventetid, rækkefølge eller anden info som ikke er tilgængeligt for alle.

- Vi har lavet markante ændringer i klinikkens tidsbestilling - læs mere HER

- Husk ved fremmøde at overholde generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om bl.a. håndhygiejne samt holde afstand til øvrige patienter i klinikken.

- Du skal bære mundbind når du kommer i klinikken

- Børn under 18 år må kun medbringe 1 forælder.

- Voksne må ikke medbringe pårørende i klinikken. Undtaget er dog hvis man har nedsat funktion eller andet der nødvendiggør følgeskab af 1 anden voksen.

Læs mere på coronasmitte.dk eller ring til corona-hotline på 70 20 02 33

VIGTIG ÆNDRING I KLINIKKENS TIDSBESTILLING

Grundet den fortsatte Corona-situation har vi besluttet at ændre klinikkens tidsbestillings-system ved lægen. Vi kan fortsat ikke genoptage åben konsultation om morgenen. I stedet har vi valgt at indføre et nyt tidsbestillingssystem baseret på  “Tid samme dag” også kaldet TSD.

Fremadrettet kan vi derfor tilbyde 2 slags tider:

 • Planlagte tider SKAL bruges ved: Attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb, børneundersøgelser til og med 1 år og konsultationer med tolk.

 • Tid Samme Dag tider er til alt andet.

Tid samme dag
Tid samme dag er til alle symptomer eller problemstillinger der ikke kommer under “planlagte tider” (se ovenover), altså betyder dette alt andet.

Dette inkluderer også opfølgning på blodprøver eller andre undersøgelser. 

Tid samme dag systemet betyder, at du kontakter klinikken den dag du ønsker en lægetid.

Hvis du ringer i mellem kl. 8-9.30, vil vi tilbyde dig en tid samme dag.
Hvis du ringer efter kl. 10, vil vi fortsat stræbe efter at kunne tilbyde dig en tid samme dag, dog kan vi ikke sikre det.

Der vil være enkelte dage hvor der grundet sygdom, ferie eller andet er lavere bemanding i klinikken og da kan vi være nødsaget til at udskyde tidsbestillingen til en anden dag.

Du vil også kunne booke tider på hjemmesiden via E-portalen allerede dagen før fra kl. 12.00. Når du booker tid over E-portalen, skal du vælge konsultationstypen “Tid samme dag“. Dette er den eneste konsultationstype du kan booke hos lægerne online. For at booke tider, klik under “Tidsbestilling”.

Du kan fortsat få forudbestilte tider i telefonen, men de fleste af dagens lægekonsultationer er afsat til TSD. Forudbestilte tider har oftest en længere ventetid og kan kun bestilles til attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb, børneundersøgelser til og med 1 år og konsultationer med tolk eller efter særlig aftale med lægen.

Planlagte tider
Disse kan bookes ved at ringe til sekretariatet eller efter aftale med lægen, men kan ikke bookes over E-portalen, men vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid til disse konsultationer!

Undersøgelser hos sygeplejerske
Undersøgelser der bliver foretaget hos vores sygeplejerske vil fortsat kunne bookes via almindelig tidsbestillinger.Dette gælder undersøgelser som kronikerkontroller/årskontroller, celleskrab, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser fra 1 år, vaccinationer, mv..
Alle kronikerkontroller varetages nu af sygeplejersken - selvfølgelig i tæt samarbejde med lægen. 

Blodprøver, urinprøver, EKG m.v. foretages fortsat af sekretærerne og kan bookes ved at ringe til sekretariatet.

GRATIS VACCINATION MOD PNEUMOKOKKER TIL VISSE PERSONGRUPPER

Grundet den øgede efterspørgel på pneumokokvaccine i år, har vi desværre haft problemer med at skaffe vacciner nok. Dette er et generelt problem, da Statens Serum Institut har solgt en stor mængde af årets tilgængelige vacciner til vaccinationsklinikker og dermed ikke har haft tilstrækkeligt til landets praktiserende læger. Vi arbejder fortsat på at indhente flere vacciner. Har du endnu ikke fået en vaccine, kan du kontakte klinikkens sekretariat. Så skriver vi dig på en venteliste og kontakter dig, når vi får flere vacciner hjem. Ældre og sårbare patienter prioriteres selvfølgeligt højest.

Folketingets partier og regeringen har besluttet at en række sårbare grupper skal tilbydes gratis vaccine mod pneumokokker (lungebetændelse). Det er for mindske risikoen for, at sårbare patienter kan blive ramt af en alvorlig pneumokok-infektion samtidig med, at de også er i risiko for et alvorligt COVID-19 forløb.

Vaccination mod pneumokokker.
I Danmark anvender vi en vaccine der hedder Pneumovax (PPV23) der dækker 23 forskellige pneumokokserotyper. Vaccinen anvendes til forebyggelse af sygdomme forårsaget af infektion med pneumokokbakterier herunder blodforgiftning og meningitis. Desuden har den nogen forebyggende effekt over for lungebetændelse, som kan ses som følgesygdomme til influenza og andre virussygdomme.

Hvor ofte skal man vaccineres mod pneumokokker?
Effekten af vaccinen aftager over 5 år. Er du tidligere blevet vaccineret mod pneumokokker (PPV23) så bør revaccination tidligst ske efter 6 år.

Bivirkninger
Der er sjældent de store bivirkninger til vaccinen. Du kan få lidt lokal hævelse og ømhed, og enkelte får feber.

Hvor og hvornår kan jeg blive vaccineret
Vi forsøger så vidt muligt at tilbyde vaccinen hjemme hos dig ved besøg af sygeplejerske eller læge, så vi undgår unødige besøg i venteværelset. Det kan dog også lade sig gøre at få vaccinen i klinikken efter aftale. Kontakt sekretariatet for at lave en aftale.

Hvad koster det at blive vaccineret?
For alle som ikke er omfattet af risikogrupperne koster det 400 kroner ved fremmøde i klinikken at blive vaccineret. Prisen ved vaccinationsbesøg vil variere efter afstand til bopælen. Er du aktiv medlem af Sygeforsikringen Danmark gruppe 1, 2 og 5 så kan du få 50 % tilskud af dine vaccinationsudgifter.

Hvem tilbydes gratis vaccination?
Tilbuddet vil blive indfaset i forskellige etaper. De første vacciner der kommer til Danmark i april måned 2020 tilbydes til 5 risikogrupper:

 1. Personer på plejehjem samt personer i boliger for ældre og personer med handicap.

 2. Personer, der er fyldt 65 år, og som lider af en af følgende sygdomme:
  a) Personer med kroniske lungesygdomme.
  b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
  c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
  d) Personer med kroniske leversygdomme
  e) Personer med kroniske nyresygdomme

 3. Personer, som har en kronisk lidelse, efter en lægelig vurdering.
  a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
  b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
  d) Personer med liquorlækage.
  e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
  f) Personer med Cochlear implantation.
  g) Personer med stamcelletransplantation.
  h) Personer med organtransplantation.

 4. Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom, efter en lægelig vurdering.
  a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
  b) Personer med hjerteinsufficiens.
  c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
  d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
  e) Personer med kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose).
  f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens
  g) Personer med nefrotisk syndrom
  h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom

Til efteråret vil gratisordningen blive udvidet. Det er endnu ikke offentliggjort hvilke grupper det drejer sig om.

Influenza-vaccine 2020

Grundet den øgede efterspørgel på influenzavaccine i år, har vi desværre haft problemer med at skaffe vacciner nok. Dette er et generelt problem, da Statens Serum Institut har solgt en stor mængde af årets tilgængelige vacciner til vaccinationsklinikker og dermed ikke har haft tilstrækkeligt til landets praktiserende læger. Vi arbejder fortsat på at indhente flere vacciner. Har du endnu ikke fået en vaccine, kan du kontakte klinikkens sekretariat. Så skriver vi dig på en venteliste og kontakter dig, når vi får flere vacciner hjem. Ældre og sårbare patienter prioriteres selvfølgeligt højest.

 Vi tilbyder igen i år influenzavaccination. Vi vaccinerer i år fra 1. oktober til 15. januar. Gravide og immunsvækkede vaccineres dog t.o.m. februar.
 

Vaccinen er gratis for følgende:

 • Personer over 65 år 
 • Patienter med visse kroniske lidelser 
 • Førtidspensionister
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Pårørende til immunsvækkede 
 • For øvrige patienter koster vaccinen 250 kr.
Bestil allerede nu en tid til vaccinen i sekretariatet. Vaccination kan også gives sammen med anden konsultation
 

ÅBNINGSTIDER

Konsultation
Mandag:     08.00 - 14.30

Tirsdag:     08.00 - 14.30

Onsdag:     08.00 - 16.00

Torsdag:     08.00 - 14.30

Fredag:     08.00 - 12.30


Kort pause: 9.30 - 9.45  Frokostpause: 12.30-13.00 


Sekretariaet kan kontaktes fra kl 8.00 -12.00 på telefon 96452722. 

Ved brug for akut lægehjælp i pauserne, kan vi kontaktes på vores akutnummer: 51440203

 

BOOKING AF TIDER

Det er muligt for dig at bestille konsultationer ved læge, sygeplejerske og sekretær via hjemmesiden ved at klikke på knappen E-KONSULTATION.

Grundet den fortsatte Corona-situation har vi besluttet at ændre klinikkens tidsbestillings-system ved lægen. Vi kan fortsat ikke genoptage åben konsultation om morgenen. I stedet har vi valgt at indføre et nyt tidsbestillingssystem baseret på  “Tid samme dag” også kaldet TSD.

Fremadrettet kan vi derfor tilbyde 2 slags tider:

 • Planlagte tider SKAL bruges ved: Attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb og konsultationer med tolk.

 • Tid Samme Dag tider er til alt andet.

Planlagte tider skal du booke via telefonisk kontakt til sekretariaet

Du kan selv ikke forudbestille hvilke blodprøver/undersøgelser der skal foretages, da dette ALTID skal bestilles via læge, sygeplejerske eller sekretær. Grundet transport af prøver til sygehus, kan vi senest udføre blodprøver mv. kl 13.45.

Kronikerkontroller, livmoderhals-celleundersøgelse, svangre/graviditetsundersøgelser og børneundersøgelser fra 1 år skal bookes ved sygeplejerske, ikke læge.

Læs mere om tidsbestilling HER

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

PERSONALE

CHRISTIAN SCHALTZ VEJLØ

Speciallæge i almen medicin fra 2013

Susanne Højer Arvad

Konsultationssygeplejerske

Foretager diabetes kontroller, KOL / Astma kontroller, blodtrykskontroller, diagnostiserer og behandler, halsbetændelser / bihule betændelser / urinvejs infektioner / øre infektioner, kører planlagte og akutte sygebesøg, vaccinationer, sårbehandling, suturering, limning eller anden behandling af akutte skader, børneundersøgelser, livmoderhalsundersøgelse.

JEANETTE S. KRISTENSEN

Lægesekretær (barsel fra okt 2019 - dec 2020) 
 
Varetager sekretariatets funktioner og endvidere laboratoriefunktioner, EKG, lungefunktionsundersøgelser, behandlings af urinvejsinfektioner, samt enkelte konsultationer, fx INR-monitorering, og lettere akutte tilstande.

 

Maria Urenholt Klavsen

Lægesekretær

Varetager sekretariatets funktioner og endvidere laboratoriefunktioner, EKG, lungefunktionsundersøgelser, behandlings af urinvejsinfektioner, samt enkelte konsultationer, fx INR-monitorering, og lettere akutte tilstande.

Jens Bay Vegger

Uddannelseslæge i hoveduddannelsesstilling. 


Jens er  i færd med den 5 år lange overbygning på lægestudiet som speciallæge i almen medicin. Han er hos os fuld tid fra 1/12-2018 til udgangen af januar 2020. Herefter vil Jens være i klinikken enkelte dage hver måned.

Jens har flere års erfaringer fra både forskellige hospitalsafdelinger og lægepraksis og er færddiguddannet læge.

Karianne Ch. Mechlenborg

Konsultationssygeplejerske

Foretager diabetes kontroller, KOL / Astma kontroller, blodtrykskontroller, diagnostiserer og behandler, halsbetændelser / bihule betændelser / urinvejs infektioner / øre infektioner, kører planlagte og akutte sygebesøg, vaccinationer, sårbehandling, suturering, limning eller anden behandling af akutte skader, børneundersøgelser, livmoderhalsundersøgelse.