RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

 

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk.

 

VIDEO OG E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen eller stille dig i kø til videokonsultation mellem 13.30 og 14.30. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

NYHEDER

VIDEOKONSULTATION

Under Coronapandemien, hvor fysisk kontakt skal begrænses, har landets praktiserende læger fået mulighed for at tilbyde videokonsultationer.

Videokonsultationer kan være relevant ved samtaler, der ikke kræver en fysisk undersøgelse, f.eks. attester, spørgsmål til medicin og svar på røntgen eller blodprøver.

Læs HER hvordan du gør:

 

 

INFLUENZA-VACCINE 2021

Dette års tilbud om influenzavaccine er lidt anderledes end tidligere.

Vaccinerne frigives pr. 1 oktober til 14. januar 2022, men indtil 25. oktober kun til personer som er i risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de smittes med influenza. Disse personer kan få influenza-vaccinen gratis.
 

Det drejer sig om følgende:

 • er 65 år eller ældre
 • er førtidspensionist
 • har visse kroniske sygdomme
 • er gravid i 2. eller 3. trimester
 • er svært overvægtig
 • har sygdomme, hvor din læge vurderer, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • bor sammen med en, som har svækket immunforsvar (immunsuppression)
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza

                             Gå til Statens Serum Institut for uddybning af risikogrupper

Som noget nyt i år anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at børn i alderen 2 til 6 år bliver vaccineret. Derfor vil de blive tilbudt en gratis vaccine fra 1. oktober 2021 og frem til 14. januar 2022. Vaccinen til børn gives via næsespray.

Øvrige personer som ønsker influenzavaccine tilbydes vaccinen fra 25. oktober 2021, men skal selv betale for den. En vaccine koster 250 kr.

Bestil allerede nu en tid til vaccinen i sekretariatet. Vaccinationen kan gives sammen med anden konsultation, hvis du i forvejen har en tid. Vi har også afsat en række eftermiddage særligt til vacciner på følgende tidspunkter. Aftal med sekretærerne, hvad der passer dig bedst: 
 

Kun for personer som kan få gratis vaccine:
      Fredag d. 1/10-21 kl. 8.00-12.00

      Mandag d. 4/10-21 kl. 14.00-15.30

      Tirsdag d. 5/10-21 kl. 14.00 - 15.30

      Onsdag d. 6/10-21 kl 14.00 - 16.00

For alle:
      Mandag d. 25/10-20 kl. 14.00 - 15.30

      Tirsdag d. 26/10-20 kl. 14.00 - 15.30

      Onsdag d. 27/10-20 kl. 15.00 - 16.00

MUNDBIND ANBEFALES FORTSAT I KLINIKKEN

Fra mandag d. 14/6-21 ophæves brugen af mundbind de fleste steder.
Retningslinjerne for sundhedsvæsnet beskriver dog, at der fortsat anbefales mundbind bl.a. når du tager til lægen. Der kan være patienter i venteværelset som har alvorlige sygdomme, som vi stadig gerne vil passe ekstra meget på.

 

 

JULIEFERIE I KLINIKKEN

 

Klinikken holder juleferie fra fredag d. 24/12-21 til og med søndag d. 2. januar 2022.

Vi anbefaler, at medicin bestilles inden juleferien, da medicinbestilling ikke anses for et akut anliggende.

Bemærk at Tid Samme Dag konsultationer IKKE er gældende i ferie-perioden.
Kontakt i stedet den pågældende ferielæge pr. telefon for akutte henvendelser:

Mandag d. 27/12-21 og tirsdag d. 28/12-21 kan akutte patienter henvende sig hos:

Cathrine Johannesen
Tolstrupvej 91, st. 1
9700 Brønderslev
Tlf.: 96 45 27 24

Onsdag d. 29/12-21 og torsdag d. 30/12-21 kan akutte patienter henvende sig hos:

Kenny Birk Bøtcher
Tolstrupvej 91, st. 1
9700 Brønderslev
Tlf.: 96 45 27 28

De øvrige juledage kan lægevagten kontaktes ved behov for akut lægehjælp på tlf: 70150300
 

   God jul og godt nytår fra 
Christian Vejlø og personalet

 
 

 

 

CORONAVIRUS

Hvis du har feber, hoste, forkølelse, halssmerter eller influenzasymptomer skal du ikke møde op i klinikken.

Grundet den aktuelle samfundssituation med Covid-19 har klinikken måtte ændre en række ting. Ændringerne er lavet for at beskytte især i forvejen svækkede patienter samt samfundet som helhed mod unødvendig smitterisiko.

Ved lettere, mindre alvorlige symptomer på infektion skal du blive hjemme og skrive til os for henvisning til podning. 

-  Vi forventer stort pres på vores telefoner og beder derfor om forståelse for evt. ventetid – vi vil gøre vores bedste for at telefonkøen bliver så kort som muligt.

Klinikken kan ikke besvare spørgsmål ang. covid-19-vaccination.

- Vi har lavet markante ændringer i klinikkens tidsbestilling - læs mere HER

- Husk ved fremmøde at overholde generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om bl.a. håndhygiejne samt holde afstand til øvrige patienter i klinikken.

- Du skal bære mundbind når du kommer i klinikken

- Børn under 18 år må kun medbringe 1 forælder.

- Voksne må ikke medbringe pårørende i klinikken. Undtaget er dog hvis man har nedsat funktion eller andet der nødvendiggør følgeskab af 1 anden voksen.

Læs mere på coronasmitte.dk eller ring til corona-hotline på 70 20 02 33

 

 

VIGTIG ÆNDRING I KLINIKKENS TIDSBESTILLING

Grundet den fortsatte Corona-situation har vi besluttet at ændre klinikkens tidsbestillings-system ved lægen. Vi kan fortsat ikke genoptage åben konsultation om morgenen. I stedet har vi valgt at indføre et nyt tidsbestillingssystem baseret på  “Tid samme dag” også kaldet TSD.

Fremadrettet kan vi derfor tilbyde 2 slags tider:

 • Planlagte tider SKAL bruges ved: Attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb, børneundersøgelser til og med 1 år og konsultationer med tolk.

 • Tid Samme Dag tider er til alt andet.

Tid samme dag
Tid samme dag er til alle symptomer eller problemstillinger der ikke kommer under “planlagte tider” (se ovenover), altså betyder dette alt andet.

Dette inkluderer også opfølgning på blodprøver eller andre undersøgelser. 

Tid samme dag systemet betyder, at du kontakter klinikken den dag du ønsker en lægetid.

Hvis du ringer i mellem kl. 8-9.30, vil vi tilbyde dig en tid samme dag.
Hvis du ringer efter kl. 10, vil vi fortsat stræbe efter at kunne tilbyde dig en tid samme dag, dog kan vi ikke sikre det.

Der vil være enkelte dage hvor der grundet sygdom, ferie eller andet er lavere bemanding i klinikken og da kan vi være nødsaget til at udskyde tidsbestillingen til en anden dag.

Du vil også kunne booke tider på hjemmesiden via E-portalen allerede dagen før fra kl. 12.00. Når du booker tid over E-portalen, skal du vælge konsultationstypen “Tid samme dag“. Dette er den eneste konsultationstype du kan booke hos lægerne online. For at booke tider, klik under “Tidsbestilling”.

Du kan fortsat få forudbestilte tider i telefonen, men de fleste af dagens lægekonsultationer er afsat til TSD. Forudbestilte tider har oftest en længere ventetid og kan kun bestilles til attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb, børneundersøgelser til og med 1 år og konsultationer med tolk eller efter særlig aftale med lægen.

Planlagte tider
Disse kan bookes ved at ringe til sekretariatet eller efter aftale med lægen, men kan ikke bookes over E-portalen, men vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid til disse konsultationer!

Undersøgelser hos sygeplejerske
Undersøgelser der bliver foretaget hos vores sygeplejerske vil fortsat kunne bookes via almindelig tidsbestillinger.Dette gælder undersøgelser som kronikerkontroller/årskontroller, celleskrab, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser fra 1 år, vaccinationer, mv..
Alle kronikerkontroller varetages nu af sygeplejersken - selvfølgelig i tæt samarbejde med lægen. 

Blodprøver, urinprøver, EKG m.v. foretages fortsat af sekretærerne og kan bookes ved at ringe til sekretariatet.

ATTEST FOR FRITAGELSE FOR COVID-19-TEST

Klinikken oplever et stigende antal henvendelser fra patienter angående attest for fritagelse for COVID-19 test. Nedenfor er sidste udmelding fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

Elever og personale på folkeskoler

Elever og personale på folkeskoler m.v. anbefales COVID-19 test, men det er ikke et krav, og derfor skal de ikke have en fritagelsesattest.

Frisørbesøg og lignende

I forhold til COVID-19 test til brug for fx frisørbesøg m.v. og undtagelse herfra skal der ikke udarbejdes attest for fritagelse. Borgere, der finder at opfylde kriterierne for ikke at lade sig teste, skal oplyse dette på tro og love. Dette svarer til princippet i forhold til undtagelse fra kravet om at bære mundbind/visir.
 

Praktiserende læger skal derfor ikke lave attester for fritagelse for COVID-19-test, medmindre en elev/personale på ungdoms- og voksenuddannelser m.v. kommer med en attestskabelon fra uddannelsesinstitutionen.
 

Elever og personale på ungdoms- og voksenuddannelser

Der stilles krav om COVID-19 test for elever og personale på ungdoms- og voksenuddannelser m.v., og i forlængelse heraf kan der være behov for attest i relation til fritagelse. Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever og ansatte der: 

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19. 
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisnings-tidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
 • Ift. undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering ift. om en elev undtages.
 • Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.

Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at institutionen kan vurdere, om eleven skal undtages test. Du skal derfor medbringe en attestskabelon udfyldt af uddannelsesinstitutionen med EAN nr., således at lægen kan fremsende regning via dette.

ÅBNINGSTIDER

Konsultation
Mandag:     08.00 - 14.30

Tirsdag:     08.00 - 14.30

Onsdag:     08.00 - 16.00

Torsdag:     08.00 - 14.30

Fredag:     08.00 - 12.30


Kort pause: 9.30 - 9.45  Frokostpause: 12.30-13.00 


Sekretariaet kan kontaktes fra kl 8.00 -12.00 på telefon 96452722. 

Ved brug for akut lægehjælp i pauserne, kan vi kontaktes på vores akutnummer: 51440203

 

BOOKING AF TIDER

Det er muligt for dig at bestille konsultationer ved læge, sygeplejerske og sekretær via hjemmesiden ved at klikke på knappen E-KONSULTATION.

Grundet den fortsatte Corona-situation har vi besluttet at ændre klinikkens tidsbestillings-system ved lægen. Vi kan fortsat ikke genoptage åben konsultation om morgenen. I stedet har vi valgt at indføre et nyt tidsbestillingssystem baseret på  “Tid samme dag” også kaldet TSD.

Fremadrettet kan vi derfor tilbyde 2 slags tider:

 • Planlagte tider SKAL bruges ved: Attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb og konsultationer med tolk.

 • Tid Samme Dag tider er til alt andet.

Planlagte tider skal du booke via telefonisk kontakt til sekretariaet

Du kan selv ikke forudbestille hvilke blodprøver/undersøgelser der skal foretages, da dette ALTID skal bestilles via læge, sygeplejerske eller sekretær. Grundet transport af prøver til sygehus, kan vi senest udføre blodprøver mv. kl 13.45.

Kronikerkontroller, livmoderhals-celleundersøgelse, svangre/graviditetsundersøgelser og børneundersøgelser fra 1 år skal bookes ved sygeplejerske, ikke læge.

Læs mere om tidsbestilling HER

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

PERSONALE

CHRISTIAN SCHALTZ VEJLØ

Speciallæge i almen medicin fra 2013

Karianne Ch. Mechlenborg

Konsultationssygeplejerske

Foretager diabetes kontroller, KOL / Astma kontroller, blodtrykskontroller, diagnostiserer og behandler, halsbetændelser / bihule betændelser / urinvejs infektioner / øre infektioner, kører planlagte og akutte sygebesøg, vaccinationer, sårbehandling, suturering, limning eller anden behandling af akutte skader, børneundersøgelser, livmoderhalsundersøgelse.

JEANETTE S. KRISTENSEN

Lægesekretær

Varetager sekretariatets funktioner og endvidere laboratoriefunktioner, EKG, lungefunktionsundersøgelser, behandlings af urinvejsinfektioner, samt enkelte konsultationer, fx INR-monitorering, og lettere akutte tilstande.

 

Maria Urenholt Klavsen

Lægesekretær

Varetager sekretariatets funktioner og endvidere laboratoriefunktioner, EKG, lungefunktionsundersøgelser, behandlings af urinvejsinfektioner, samt enkelte konsultationer, fx INR-monitorering, og lettere akutte tilstande.

Jens Bay Vegger

Uddannelseslæge i hoveduddannelsesstilling. 


Jens er  i færd med den 5 år lange overbygning på lægestudiet som speciallæge i almen medicin. Han er hos os fuld tid fra 1/12-2018 til udgangen af januar 2020. Herefter vil Jens være i klinikken enkelte dage hver måned.

Jens har flere års erfaringer fra både forskellige hospitalsafdelinger og lægepraksis og er færddiguddannet læge.

Lea Fredsgaard Madsen

Introduktionslæge i almen medicin.

Lea har overstået den lægelige embedseksamen på universitetet og er nu i gang med at gennemgå det kliniske videreuddannelsesforløb. Du kan møde Lea i klinikken fra 17. maj til 17. november 2021